Ansökan skolskjuts hösten 2018

Elever som har växelvis boende, trafikfarlig väg eller funktionshinder och i behov av skolskjuts till hösten 2018 ska ansöka om det senast 31/3-2018.

Hälsar Maria, Mona och Torkel

Antagningsenheten Skolskjuts

13 december 2017