Presentationsfilm förskoleklass

Här kommer en film till alla barn som ska börja i förskoleklass på Flogstaskolan HT 2020!

9 juni 2020