Skolval

Nu är det dags för skolval inför läsår 2019/2020. Informationsmöte för förskoleklass är den 22/1 klockan 18.00 i matsalen.

10 januari 2019