Flogstaskolans föräldraförening

FFF

FFF - Flogstaskolans Föräldraförening
 
FFF har sedan många år verkat på Flogstaskolan för att förbättra våra barns tillvaro på skolan och fritids. Vi träffas ca en gång per månad då vi tar upp aktuella frågor till diskussion, t ex trafikmiljön runt skolan, ute- och inomhusmiljö, sociala frågor, värdegrundsfrågor, personalfrågor och skolans ekonomiska villkor. Vilka frågor som tas upp på mötena bestäms av de medlemmar som kommer. 
 
Alla föräldrar till barn på Flogstaskolan är medlemmar i FFF och självklart välkomna att vara med på möten enstaka gånger eller kontinuerligt!
 
Vad mer gör Flogstaskolans föräldraförening för våra elever? 
”Vi arrangerar det årliga evenemanget Flogstaskolans dag, som är ett populärt evenemang för föräldrar och barn och som ökar sammanhållningen på skolan samt inbringar pengar till föreningens verksamhet. Alla medel föreningen förvaltar går oavkortat tillbaka till skolans elever. Föreningens ekonomiska resurser används bl a till låneskridskor, låneskidor, bollar, basketnät, twist och hopprep. Vi har också flera gånger bjudit eleverna på teaterföreställningar. Varje klassföreståndare kan av FFF få en klasspeng om max 1 000 kr/termin för att göra någon aktivitet med sin klass. Även föräldrar som vill anordna någon aktivitet har möjlighet att söka pengar från FFF,  t ex har någon klass åkt till badhuset tillsammans, medan andra har ordnat klassfest eller picknick med föräldrar och barn. Vid intresse kontakta någon i styrelsen. ”
 
Du når FFF genom mail, FlogstaFF@gmail.com, eller genom FFF:s brevlåda vid lärarexpeditionen. 

Från och med årsmötet 2016 är det en ny styrelse som består av följande personer.

 

Ordförande                  Anders Alm 

Vice Ordförande          Anders Thor 

Kassör                         Elisabet Berghäll Rein 

Sekreterare                 Caroline Strömbäck
Ledamot                      Ulf Low Holmbäck


Revisor                        Sven Alfonsson

                                    

FFF:s mötestider 

Uppdaterad: