Personal

På Flogstaskolan finns det två förskoleklasser och sex grundskoleklasser från år 1-3. Fritidshemmet är uppdelat på tre avdelningar. I år arbetar följande personer på skolan.

 

I förskoleklass och fritids

Brita Alonzo (fsk A)

Petra Jonsell (fsk A)

Emelie Holling (fritids fsk)

Gajani Shabandari (fsk B)

Annica Pettersson (fsk B)

Dejleh Alou (resurs fsk)

 

 Årkurs 1-3 skola och fritids

Susanna Candell Blästa (1A)

Pernilla Larnert   (1B)

Sarah Anwar (resurs + fritids 1)

Maximilian Adenhav (fritids 1)

Dejleh Alou (fritids 1)

Karin Petterson (2A)

Martin Fréden (2B)

Cecilia Kroeker (Akademin + fritids 2)

Gabriel Järved (resurs + fritids 2)

Hani Husein (resurs + fritids 2)

Ida Lundström    (3A)

Carina Danielsson (3B)

Maria Reher (resurs 1 +fritids 3)

Jakob Costantin (fritids 3)

Johannice Grahn Carlsson (Språkstärkande+Svenska som andraspråk)

Henrik Gustafsson (idrott + 2B)

 Ann-Christine von Walden (måltidsansvarig)

Elevhälsan

Lena Jansson (rektor)

Kristina Alricson (specialpedagog)

Helena Rommel (logoped)

Hilda Åsander (skolpsykolog/kurator)

Christina Björnström (skolsköterska)

                     

Uppdaterad: