Personal

På Flogstaskolan finns det två klasser i varje årskurs (F-3). Fritidshemmet är uppdelat på fyra avdelningar, en för varje årskurs. Under läsåret 2019/20 arbetar följande personer på skolan.

Förskoleklass

Lisa Bill-Andersson (FA)

Petra Jonsell (FA)

Hani Husein (FA)

Annica Pettersson (FB) 

Gajane Shabandari (FB)

Cecilia Kroeker (FB)

Brita Alonzo (F)

 

Årskurs 1

Ida Lundström (lärare 1A)

Carina Danielsson (lärare 1B)

Maria Reher (resurs + fritids åk 1)

Dejleh Alou (resurs + fritids åk 1)

Souad - (fritids åk 1)

 

Årskurs 2

Susanna Candell Blästa (lärare 2A)

Pernilla Larnert (lärare 2B)

Sarah Anwar (resurs + fritids åk 2)

Maximilian Adenhav (fritids åk 2)

Isa Norén (fritids åk 2)

 

Årskurs 3

Karin Petterson (lärare 3A)

Martin Fréden (lärare 3B) 

Pernilla Unnevall (fritids åk 3) 

Jakob Costantin (fritids åk 3)

Hani Husein (fritids åk 3)

 

Elevhälsan

Lena Jansson (rektor)

Kristina Alricson (specialpedagog)

Johannice Grahn Carlsson (specialpedagog)

Helena Rommel (logoped)

Marie Björling (skolpsykolog)

Christina Björnström (skolsköterska)

 

Övrig personal

Anna-Karin Kvick (skoladministratör)

Henrik Gustafsson (idrottslärare)

Ann-Christine von Walden (måltidsansvarig)

Uppdaterad: