Skolval

Här kan du läsa hur det går till.

  • 15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass på hösten eller ett barn som går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.
  • Du får ett brev med information och instruktioner den 15 januari
    • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats. 
    • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
    • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

 

  • Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

 

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

 

Länk till information om antagning/relativ närhet: www.uppsala.se/skolval

Länk till information om skolskjuts: www.uppsala.se/skolskjuts

 

 

Uppdaterad: