Personal

På Flogstaskolan finns det två förskoleklasser och sex grundskoleklasser från år 1-3. Fritidshemmet är uppdelat på tre avdelningar.I år arbetar följande personer på skolan.

 

I förskoleklass och fritids

Brita Alonzo (fsk A)

Petra Jonsell (fsk A)

Siv Löwf (fsk B)

Annica Pettersson (fsk B)

Dejleh Alou (fritids)

Klara Widerström (fritids)

 

Årkurs 1-3 skola och fritids

Karin Petterson (1A)

Martin Fréden (1B)

Cecilia Kroeker (Akademin + fritids 1)

Gabriel Järved (fritids 1)

Emelie Holling (fritids 1)

Ida Lundström    (2A)

Carina Danielsson (2B)

Maria Reher (fritids 2)

Jakob Costantin (fritids 2)

Sarah Anwar (3A)

Pernilla Larnert   (3B)

Pernilla Vester (fritids 3)

Maximilian Adenhav (fritids 3 plus vaktmästartjänst)

Bilal Shiban (fritids3)

Susanna Candell Blästa(Akademin/språkgrupp)

Johannice Grahn Carlsson (Språkstärkande+Svenska som andraspråk)

Henrik Gustavsson (idrott + 2A)

 Ann-Christine von Walden (måltidsansvarig)

Elevhälsan

Lena Jansson (rektor)

Kristina Alricson (specialpedagog)

Helena Rommel (logoped)

Hilda Åsander (skolpsykolog/kurator)

Christina Björnström (skolsköterska)

                     

31 januari 2018