Akademin

En chans att få arbeta i lugn och ro i ett mindre sammanhang.

I Akademin går elever som av olika anledningar har behov av undervisning i mindre sammanhang. Inom Akademin går just nu en språkgrupp. Eleverna har en klasstillhörighet  men vistas i Akademin allt från någon lektion till hela dagen utifrån sina egna behov. Ansvarig lärare för verksamheten är Kristina Alricson och Johannice Grahn Carlsson. Andra som jobbar del av sin tid i språkgruppen/ Akademin är Helena Rommel (logoped) och Cecilia Kroeker.

Uppdaterad: