Skelleftetekniken

Skelleftetekniken övar samarbete hos eleverna.

 

Skelleftetekniken

Skelleftetekniken är ett arbetssätt där man tränar elevens olika förmågor med hjälp av samspelsövningar. Läs mer på http://www.bja-asplund.com/

Uppdaterad: