Personal

På Flogstaskolan finns det två klasser i varje årskurs (F-3). Fritidshemmet är uppdelat i fyra avdelningar - en för varje årskurs. Under läsåret 2020/21 arbetar följande personer på skolan.

Förskoleklass

Petra Jonsell (FA)

Lisa Bill-Andersson (FA)

Annica Pettersson (FB)

Cecilia Kroeker (FB)

 

Årskurs 1

Cecilia Gudfastsson (lärare 1A)

Martin Fredén (lärare 1B) 

Gajane Shabandari (lärare 1B + fritids åk 1)

Pernilla Unnevall (fritids åk 1)

Jakob Costantin (fritids åk 1)

Brita Alonzo (fritids åk 1)

 

Årskurs 2

Karin Pettersson (lärare 2A)

Carina Danielsson (lärare 2B)

Maria Reher (fritids åk 2)

Souad Saidi (fritids åk 2)

Marlén Rengren (fritids åk 2)

Isa Norén (friids åk 2)

 

Årskurs 3

Susanna Candell Blästa (lärare 3A)

Pernilla Larnert (lärare 3B)

Sarah Anwar (fritids åk 3)

Dalila Redzepagic (fritids åk 3)

Mohammed Ali Houmed (fritids åk 3)

 

Elevhälsan

Lena Jansson (rektor)

Johannice Grahn Carlsson (speciallärare)

Sara Johnson (speciallärare)

Helena Rommel (logoped)

Marie Björling (skolpsykolog)

Christina Björnström (skolsköterska)

 

Övrig personal

Anna-Karin Kvick (skoladministratör)

Henrik Gustafsson (idrottslärare)

Ann-Christine von Walden (måltidsansvarig)

Uppdaterad: