Bornholmsmetoden

Från och med det här läsåret (18/19) har vi övergått till Bornholmsmetoden.

Bornholmsmodellen är en läs- och skrivinlärningsmetod för elever i förskoleklass. Flera dagar i veckan har vi språklekar i grupper då vi arbetar med rim, meningar, ord och ljud på olika sätt. Materialet fokuserar på hur ljud tillsammans bildar ord och meningar vilket ger eleverna förståelse om språkets uppbyggnad.

På Flogstaskolan kombinerar vi Bornholm med delar av Trulle-materialet. Vi använder trollet Trulle för att introducera varje arbetsområde och ge sammanhang till språklekarna. Mot våren arbetar vi mer med bokstäver och skrivande.  

 

 

Uppdaterad: