Trygghetsteam

På Flogstaskolan arbetar all personal aktivt för att förebygga och stoppa mobbing, diskriminering och kränkande behandling.  Vårt arbete bygger på Flogstaskolans likabehandlingsplan som revideras årligen.

Trygghetsteamet har till uppgift att förankra likabehandlingsplanen (DOCX, 60 KB) hos både lärare och elever, och därmed göra den till ett levande dokument på skolan.

Vi strävar efter en lustfylld förankring av likabehandlingsarbetet hos eleverna. Därför besöker trygghetsteamet klasserna utklädda till trygghetstrollen Trulsa, Trilla och Trudy och framför en dramatisering kopplad till likabehandlingsplanen. Syftet med detta är att presentera en berättelse från "trollvärlden" där eleverna kan dra paralleller mellan trollens erfarenhet och deras egen verklighet på Flogstaskolan. Trygghetstrollen besöker klasserna med nya hälsningar en gång per termin och skickar ibland meddelanden med likabehandlingsuppdrag från Tryggland.
Förankringen hos klasslärare finns i ett dokument benämnt handlingsplan i likabehandling för Flogstaskolan (DOCX, 65 KB). Den innehåller vilka aktiviteter på temat likabehandling som samtliga elever ska möta under sina år på skolan.

Flogstaskolans trygghetsteam träffas en gång i månaden och består av Annica Pettersson (förskollärare), Cecilia Kroeker (förskollärare), Ida Lundström (klasslärare) och Brita Alonzo (förskollärare)

Uppdaterad: