Modersmål i förskoleklass

Anmäl modersmål

Språkskolan bedriver undervisning i modersmål för de elever som går i förskoleklass på grundskolan, se Skollagen.

Blankett för anmälan finns på Språkskolans hemsida. www.sprakskolan.uppsala.se

Uppdaterad: