IVO

IVO - Dit barn och unga som har kontakt med socialtjänst eller hälso- och sjukvård kan vända sig för att få stöd.

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
”Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos  Barn- och ungdomslinje för att:
·         Fråga om sina rättigheter
·         Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården
 
Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss. 
_________________________________________
Telefonväxel: 010-788 50 00 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Box 45184 104 30 Stockholm Besöksadress: Solnavägen 4, plan 7
Uppdaterad: