Traditioner

På Flogstaskolan har vi en del traditioner som återkommer varje läsår. Här nedan kommer en kort beskrivning om vad vi gör gemensamt på skolan.

Läsfest

När eleverna går på sommarlov i juni får de i utmaning att tillsammans läsa flera tusen sidor under sommaren. Vi avslutar med en Läsfest i september för att fira elevernas läsande!

RATT

Skolans värdegrund kallar vi RATT: respekt, ansvar, trygghet och trivsel. Alla årskurser arbetar med orden under läsåret på olika sätt för att skapa ett bra klimat på skolan där vi hjälps åt att ratta rätt. Vi uppmärksammar RATT under vår gemensamma FN-sångsamling.

FN-dagen

Inför FN-dagen lär eleverna sig mer om FN och Barnkonventionen. Vi brukar avsluta veckan med en gemensam sångsamling då vi sjunger sånger som handlar om vänskap och empati.

Barnboksveckan

Under barnboksveckan skriver alla A-klasser respektive alla B-klasser en varsin saga. En klass påbörjar sagan medan de andra bygger på och avslutar den. I slutet av veckan läser vi elevernas gemensamma berättelser och klär ut oss till barnboksfigurer!

Nobeldagen

Under Nobeldagen bjuder vi in föräldrar till skolan som får föreläsa i klasserna om något område som de har extra mycket kunskap om. Dessutom har vi en gemensam samling då rektorn delar ut pris till alla årskurser för det jobb som eleverna gjort under terminen. Vi avslutar med en findukad Nobellunch i matsalen.

Friluftsdagar

På både hösten och våren har vi gemensamma friluftsdagar då vi gör aktiviteter med fokus på rörelse och hälsa. I maj brukar vi ta en promenad till Kung Björns hög där eleverna får möjlighet att prova olika fysiska aktiviteter.

Uppdaterad: