Logoped

Skolans logoped heter Helena Rommel och har sitt arbetsrum i anslutning till språkgruppen/Akademin.

Logopeden arbetar såväl indirekt som direkt gentemot elever på skolan som har tal- och/eller språksvårigheter. Logopeden verkar för att främja en god språklig och kommunikativ miljö i skolan. De logopediska insatserna på individ- grupp eller organisationsnivå ska syfta till att eleverna ska uppfylla målen i skolan. Logopeden på Flogstaskolan arbetar största delen av sin tid i språkgruppen/Akademin.  Logopeden ingår i skolans elevhälsoteam och får sina uppdrag via EHT.

 

Logopeden på skolan heter Helena Rommel och hennes arbetstider är:

Måndagar: 08:00-16:30

Tisdagar: 08:00-11:30

Torsdagar: 08:00:-16:30

Du kan nå Helena på telefon 0187275054 eller via e-post: Helena.Rommel@uppsala.se

9 maj 2017