Logoped

Skolans logoped heter Helena Rommel.

Logopeden arbetar såväl indirekt som direkt gentemot elever på skolan som har tal- och/eller språksvårigheter. Logopeden verkar för att främja en god språklig och kommunikativ miljö i skolan. De logopediska insatserna på individ- grupp eller organisationsnivå ska syfta till att eleverna ska uppfylla målen i skolan. Logopeden på Flogstaskolan arbetar största delen av sin tid i språkgruppen/Akademin.  Logopeden ingår i skolans elevhälsoteam och får sina uppdrag via EHT.

Du kan nå Helena på telefon 0187275054 eller via e-post: Helena.Rommel@uppsala.se

Uppdaterad: