Slöjd

Årskurs 3 har slöjd varje vecka på Bergaskolan. Personal från Flogstaskolan följer och hämtar eleverna vid varje tillfälle.

Trä- och metallslöjdslärare är Leo Sandström.

Textilslöjdslärare är Elise Nilsson.

Uppdaterad: