Slöjd

Årskurs 3 har slöjd varje vecka på Bergaskolan. Personal från Flogstaskolan följer och hämtar eleverna vid varje tillfälle.

Trä- och metallslöjdslärare är Henrik Forslund

henrik.forslund@skola.uppsala.se

Textilslöjdslärare är Natalja Fredriksson-Blixt

natalja.fredriksson-blixt@skola.uppsala.se

Uppdaterad: