Rektor

På Flogstaskolan strävar vi efter att bygga en verksamhet för våra elever som inspirerar, väcker nyfikenhet och lust att lära, som utmanar och väcker frågor. Att vara hos oss ska kännas meningsfullt, spännande och roligt – det är då lärande sker som bäst.

Kunskap 

Som pedagogisk ledare och chef för all personal i skolan har jag det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. I mitt uppdrag som rektor ligger först och främst att se till elevernas bästa i alla lägen. Det är av stor vikt att varje elev möter kompetent personal som har förmåga att utmana och väcka lusten att lära hos varje elev. 

Glädje 

På Flogstaskolan möts du av nyfikna elever och kreativa pedagoger. Varje dag samlas vi kring nya frågor som behöver undersökas, utredas och förstås. I dialogen och glädjen att upptäcka nytt sker lärandet. För mig är det naturligtvis mycket angeläget att detta arbete sker i samspel mellan skolans personal, barn och hem. 

Lyckas 

Jag tillsammans med lärarna strävar efter att erbjuda våra elever en så varierad undervisning som möjligt där olika kunskaper och förmågor tränas och utvecklas i samspel med varandra. Att ha en nära pedagogisk relation har visat sig vara en förutsättning för en progressiv kunskapsutveckling. 

 

Rektor
Ulrika Hollinggård

Uppdaterad: