Flogstaskolans fritidshem

På fritidshemmen lägger vi stor vikt vid att ge eleverna en innehållsrik och trygg tid före och efter skoldagen, samt på skolloven. Vi erbjuder fri lek och olika organiserade aktiviteter både inomhus och utomhus. Alla grupper har "Utefritids" då vi går ut i skogen för att lära mer om naturen och till exempel ha praktisk matematik eller träna på samarbetsövningar.

På Flogstaskolan finns fyra fritidshem, ett för förskoleklasserna, ett för åk 1, ett för åk 2 och ett för åk 3.

Förskoleklass

På fritidshemmet för förskoleklasserna arbetar Petra Jonsell, Annica Pettersson, Gajane Shabandari, Lisa Bill- Andersson, Cecilia Kroeker och Brita Alonzo. Fritidshemmet finns i samma lokaler där eleverna är under skoldagen.

Telefonnummer 018-727 54 90

Åk 1

På Fritidshemmet för åk 1 arbetar Maria Reher, Souad Saidi och Emad Tavakolizadeh. Fritidshemmet finns i åk 1:s klassrum samt intilliggande grupprum.

Telefonnummer 018-727 54 99

Åk 2

På Fritidshemmet för årskurs 2 jobbar Sarah Anwar och Dalila Redzepagic. Lokalerna som  används är  åk 2:s klassrum, intilliggande grupprum och Klöverrummet.

Telefonnummer 018-727 54 99

Åk 3

På fritidshemmet för åk 3 jobbar Pernilla Unnevall, Jakob Costantin och Hani Husein. Klassrummen och intilliggande grupprum och Klöverrummet används som lokaler.

Telefonnummer 018-727 55 39

 

Dagliga rutiner

Fritidshemmet är öppet mellan 7.00-17.00.
Frukost serveras kl 7.00-7.15 till de elever som går på morgonfritids.

Lämning och hämtning

Om eleven kommer före skolstart följer vårdnadshavaren eleven in öppningsfritids som är i Smörblomman (FB).

Om eleven kommer mellan 7.45 och 8.15 så lämnar vårdnadshavare eleven ute på skolgården.

Då ni vårdnadshavare hämtar eleven på fritidshemmet efter skoldagen är det viktigt att ni säger till personal så att vi vet att eleven går hem.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet ska erbjuda omsorg och fritidsaktiviteter. Fritidshemmet ingår i skolväsendet och det innebär att vi arbetar mot samma mål som skolan. Vi tränar mycket på samarbete och socialt samspel, både i fria lekar och i organiserade aktiviteter. Allt vi gör syftar till att eleverna ska utvecklas både i sitt lärande och som människor.

På Fritidshemmen har eleverna stor möjlighet att välja aktivitet utifrån egna intressen och önskemål men i vårt uppdrag ingår också att få eleverna att vilja och våga prova nya saker.

Fritidshemmens pedagogik utgår från en helhetssyn på barns utveckling som bygger på insikten att olika sidor av barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra.

Uppdaterad: