Flogstaskolans fritidshem

Flogstaskolan har fyra fritidshem, ett för varje årskurs (F-3). På fritidshemmen lägger vi stor vikt vid att ge eleverna en innehållsrik och trygg tid före och efter skoldagen, samt på skolloven. Vi erbjuder fri lek och olika organiserade aktiviteter både inomhus och utomhus.

Telefonnummer till fritids

Förskoleklass: 018-727 54 90

Åk 1: 018-727 59 36

Åk 2: 018-727 54 99

Åk 3: 018-727 55 39

Dagliga rutiner

Fritidshemmet är öppet mellan 7.00-17.00.
Frukost serveras kl 7.00-7.15 till de elever som går på morgonfritids.

Lämning och hämtning

Vid lämning före kl 7.45 kommer eleven in till öppningsfritids som är i förskoleklass B.

Om eleven kommer mellan 7.45 och 8.15 lämnar vårdnadshavare eleven ute på skolgården.

Då ni vårdnadshavare hämtar eleven på fritidshemmet efter skoldagen är det viktigt att ni säger till personal så att vi vet att eleven går hem.

Efter ca kl 16.25 hämtas eleverna på stängningsfritids i FB.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet ska erbjuda en likvärdig utbildning anpassad till elevernas förutsättningar och behov. Fritidshemmet ingår i skolväsendet och det innebär att vi arbetar mot samma mål som skolan. Vi tränar mycket på samarbete och socialt samspel, både i fria lekar och i organiserade aktiviteter. Allt vi gör syftar till att eleverna ska utvecklas både i sitt lärande och som människor.

På Fritidshemmen har eleverna stor möjlighet att välja aktivitet utifrån egna intressen och önskemål men i vårt uppdrag ingår också att få eleverna att vilja och våga prova nya saker.

Fritidshemmens pedagogik utgår från en helhetssyn på barns utveckling som bygger på insikten att olika sidor av barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra.

 

     

Uppdaterad: