Rektor

Rektor leder elevhälsoteamet.

På Flogstaskolan strävar vi efter att bygga en verksamhet för våra elever som inspirerar, väcker nyfikenhet och lust att lära, som utmanar och väcker frågor. Att vara hos oss ska kännas meningsfullt, spännande och roligt – det är då lärande sker som bäst.

 

Ulrika Hollinggård

 

 

 

 

Uppdaterad: