Kontakt

Här hittar telefonnummer, mailadresser och blanketter du kan ha behov av.

Expedition: flogstaskolan@uppsala.se
018-727 54 43

 

Länk till viktiga blanketter:
http://flogstaskolan.uppsala.se/om-skolan/blanketter/
Rektor: 
018-727 54 95

 

Frånvaroanmälan/sjukanmälan av elev:
0515- 777 601 (skola 24)

 

Fritids förskoleklass: 
018-727 54 90

 

Fritids åk 1-2:  
018-727 54 99

 

Fritids åk 3:
018-727 55 39

 

Flogstaskolans kök:
018-727 54 96

 

Flogstaskolans vaktmästare: 
018-727 55 64

 

Skolsköterska:
018-727 55 37

 

Specialpedagog:
018-727 55 48

 
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt