Kontakt

Här hittar telefonnummer du kan ha behov av.

Expedition: flogstaskolan@uppsala.se
018-727 54 43

 

Rektor: 
018-727 63 47

 

Frånvaroanmälan/sjukanmälan av elev:
0515- 777 601

(skola 24)

 

Fritids förskoleklass: 
018-727 54 90

 

Fritids åk 1:  
018-727 59 36

 

Fritids åk 2:

018-727 54 99

 

Fritids åk 3:
018-727 55 39

 

Flogstaskolans kök:
018-727 54 96

 

Flogstaskolans vaktmästare: 
018-727 55 64

 

Skolsköterska:
018-727 55 37

 

Speciallärare:
018-727 59 33

 
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt