Kontakta oss

Här finner du kontaktuppgifter till all personal på skolan sorterat utifrån yrkeskategori och årskurs. Gäller från höstterminen 2022.

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Cecilia Kroeker

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Petra Jonsell

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Annica Pettersson

Skolverksamheten

Förskolelärare FB
Lisa Bill-Andersson

Skolverksamheten

Klasslärare 2A
Clara Wallin

Skolverksamheten

Lärare 2B
Elin Norén

Skolverksamheten

Klasslärare 2B
Susanna Candell Blästa

Tjänstledig

Skolverksamheten

Klasslärare 3A
Cecilia Gudfastsson

Skolverksamheten

Klasslärare 3B
Martin Fredén

Skolverksamheten

Klasslärare 1A
Karin Pettersson

Skolverksamheten

Klasslärare 1B/Förstelärare
Pernilla Larnert

Skolverksamheten

Lärare årskurs 1
Sarah Anwar

Skolverksamheten

Idrottslärare
Henrik Gustafsson

Tjänstledig

Lärare/Fritidshemmet

Lärare och Fritids åk 1
Sarah Anwar

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Maria Reher

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Mohamed Ali Houmed

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Marlén Rengren

Lärare/Fritidshemmet

Lärare i Fritidshem/Fritids åk 3
Pernilla Unnevall

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Brita Alonzo

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Sara Lönnström

Elevhälsan

Rektor
Lena Jansson

Elevhälsan

Speciallärare/förstelärare
Johannice Grahn Carlsson

Elevhälsan

Speciallärare
Sara Johnson

Elevhälsan

Skolpsykolog
Paulina Rodriguez Milovic

Elevhälsan

Skolsköterska
Carola Ericsson

Expeditionen

Skoladministratör
Anna-Karin Kvick

Skolrestaurangen

Husmor
Chatarina Wesström
Uppdaterad: