Kontakta oss

Här finner du samtliga e-postadresser till all personal på skolan sorterat utifrån yrkeskategori. 

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Lisa Bill-Andersson

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Petra Jonsell

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Annica Pettersson

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Cecilia Kroeker

Skolverksamheten

Klasslärare 1A
Cecilia Gudfastsson

Skolverksamheten

Klasslärare 1B
Martin Fredén

Skolverksamheten

Klasslärare 2A
Karin Pettersson

Skolverksamheten

Klasslärare 2B
Sarah Anwar

Skolverksamheten

Klasslärare 3A
Susanna Candell Blästa

Skolverksamheten

Klasslärare 3B/Förstelärare
Pernilla Larnert

Skolverksamheten

Idrottslärare
Henrik Gustafsson

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Pernilla Unnevall

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Brita Alonzo

Fritidshemmet

Lärare 1B/fritids åk 1
Gajane Shabandari

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Maria Reher

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Souad Saidi

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Marlén Rengren

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Jakob Costantin

Fritidshemmet

Lärare/fritids åk 3
Clara Wallin

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Mohamed Ali Houmed

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Isa Norén

Elevhälsan

Rektor
Lena Jansson

Elevhälsan

Speciallärare/förstelärare
Johannice Grahn Carlsson

Elevhälsan

Speciallärare
Sara Johnson

Elevhälsan

Skolpsykolog
Marie Björling

Elevhälsan

Skolpsykolog
Anders Mäkitalo

Elevhälsan

Skolsköterska
Christina Björnström

Elevhälsan

Logoped
Helena Rommel

Expeditionen

Skoladministratör
Anna-Karin Kvick

Skolrestaurangen

Husmor
Ann-Christin von Walden
Uppdaterad: