Kontakta oss

Här finner du samtliga e-postadresser till all personal på skolan sorterat utifrån yrkeskategori. 

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Lisa Bill-Andersson

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Petra Jonsell

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Annica Pettersson

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Cecilia Kroeker

Skolverksamheten

Klasslärare 1A
Cecilia Gudfastsson

Skolverksamheten

Klasslärare 1B
Martin Fredén

Skolverksamheten

Lärare 1B/fritids åk 1
Gajane Shabandari

Skolverksamheten

Klasslärare 2A
Karin Pettersson

Skolverksamheten

Klasslärare 2B
Carina Danielsson

Skolverksamheten

Klasslärare 3A
Susanna Candell Blästa

Skolverksamheten

Klasslärare 3B/Förstelärare
Pernilla Larnert

Skolverksamheten

Idrottslärare
Henrik Gustafsson

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Pernilla Unnevall

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Brita Alonzo

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Jakob Costantin

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Maria Reher

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Isa Norén

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Souad Saidi

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Marlén Rengren

Fritidshemmet

Fritids åk 3/Lärare 3A
Sarah Anwar

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Dalila Redzepagic

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Mohamed Ali Houmed

Elevhälsan

Rektor
Lena Jansson

Elevhälsan

Speciallärare/förstelärare
Johannice Grahn Carlsson

Elevhälsan

Speciallärare
Sara Johnson

Elevhälsan

Skolpsykolog
Marie Björling

Elevhälsan

Skolsköterska
Christina Björnström

Elevhälsan

Logoped
Helena Rommel

Expeditionen

Skoladministratör
Anna-Karin Kvick

Skolrestaurangen

Husmor
Ann-Christin von Walden
Uppdaterad: