Kontakta oss

Här finner du kontaktuppgifter till all personal på skolan sorterat utifrån yrkeskategori och årskurs. Gäller från höstterminen 2021.

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Cecilia Kroeker

Skolverksamheten

Förskollärare FA
Petra Jonsell

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Annica Pettersson

Skolverksamheten

Förskollärare FB
Elin Norén

Skolverksamheten

Klasslärare 1A
Clara Wallin

Skolverksamheten

Klasslärare 1B
Susanna Candell Blästa

Skolverksamheten

Klasslärare 2A
Cecilia Gudfastsson

Skolverksamheten

Klasslärare 2B
Martin Fredén

Skolverksamheten

Klasslärare 3A
Karin Pettersson

Skolverksamheten

Klasslärare 3B/Förstelärare
Pernilla Larnert

Skolverksamheten

Idrottslärare
Henrik Gustafsson

Fritidshemmet

Fritids förskoleklass
Jakob Costantin

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Lisa Bill-Andersson

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Marlén Rengren

Fritidshemmet

Fritids åk 1
Mohamed Ali Houmed

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Brita Alonzo

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Maria Reher

Fritidshemmet

Fritids åk 2
Pernilla Unnevall

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Sarah Anwar

Fritidshemmet

Fritids åk 3
Sara Lönnström

Elevhälsan

Rektor
Lena Jansson

Elevhälsan

Speciallärare/förstelärare
Johannice Grahn Carlsson

Elevhälsan

Speciallärare
Sara Johnson

Elevhälsan

Skolpsykolog
Suzan Murman Svahn

Elevhälsan

Skolsköterska
Christina Björnström

Expeditionen

Skoladministratör
Anna-Karin Kvick

Skolrestaurangen

Husmor
Ann-Christin von Walden
Uppdaterad: