Specialpedagog

Kristina Alricson är Flogstaskolans nya specialpedagog fr.om vecka 9.

 

 

 

 

9 maj 2017