Skolsköterska

Skolsköterska på Flogstaskolan är Carola Ericsson.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och vaccinationer. Mer information om hälsobesök och vaccinationer hittar du här. 

Carola finns på skolan på onsdagar.

Du når henne på mail: carola.ericsson@uppsala.se

Telefonnummer: 018-7275537 

Uppdaterad: