Skolsköterska

Skolsköterska på Flogstaskolan är Christina Björnström.

 Mottagning finns längst ner i skolan, mellan Viol- och Näckros-rummet.

Öppen mottagning
Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.


Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/. 

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/

).

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

 

Användbara länkar:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/ (Basprogram)

https://www.uppsala.se/Stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/rad-och-stod-for-barn-unga-och-foraldrar/ Råd och stöd för dig som förälder.

http://www.bris.se/

http://www.1177.se/Uppsala-lan/
http://www.snorkel.se/first.asp

Uppdaterad: