Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och vaccinationer. Mer information om hälsobesök och vaccinationer hittar du här. Skolsköterskan på Flogstaskolan heter Carola Ericsson.

Carola finns på skolan på onsdagar.

Du når henne på mail: carola.ericsson@uppsala.se

Telefonnummer: 018-7275537 

Uppdaterad: