Skolsköterska

Skolsköterska på Flogstaskolan är Carola Ericsson.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och vaccinationer. Carola finns på skolan på onsdagar.

Kontakt: carola.ericsson@uppsala.se eller på telefonnummer 018-7275537 

Uppdaterad: