Skolsköterska

Skolsköterska på Flogstaskolan är Christina Björnström. 

Du når Christina på: christina.bjornstrom@uppsala.se eller på telefon nummer: 018-7275537 

 

 

Uppdaterad: