Skolsköterska

Skolsköterska på Flogstaskolan är Christina Björnström. 

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och vaccinationer. Christina finns på skolan på torsdagar.

Kontakt: christina.bjornstrom@uppsala.se eller på telefonnummer 018-7275537 

Uppdaterad: