Skolläkare

Skolläkaren ingår i elevhälsan och ansvarar för den medicinska insatsen tillsammans med skolsköterskan.

Flogstaskolans skolläkare heter Louise Diös och bokas in vid behov. 

Kontakta skolsköterskan Carola Ericsson vid frågor.

Uppdaterad: