Verksamheter & årskurser

Vår skola har två förskoleklasser och 6 åldershomogena klasser från åk 1-3.

Förskoleklass

Flogstaskolan har två förskoleklasser, FA och FB.

Förskoleklass har fem timmars pedagogisk verksamhet som pågår mellan 8.15-13.15 varje dag. Varje förskolegrupp har ett klassrum och två gemensamma grupprum till sitt förfogande samt möjlighet till utevistelse både på egen del av skolgården och på den gemensamma stora skolgården.

Mer information hittar ni under fliken "Vad gör man i förskoleklass?".

Årskurs 1-3

Flogstaskolan har sex åldershomogena klasser uppdelat på två 1:or, två 2:or och två 3:or. Som komplement har Flogstaskolan dessutom en språkgrupp i Akademin med elever från olika årskurser som går där del av dag.

Varje klass har sin klasslärare men lärarna i respektive årskurs samverkar mycket och byter ibland grupp med varandra utifrån kunskap och intresse. Eleverna är oftast i sitt klassrum medan lärarna byter plats med varandra.

  • Under årskurs 1 fortsätter man det arbete som startade i förskoleklass utifrån Bornholmsmodellen med skriv- och läsinlärning utifrån den enskilda elevens nivå. Nu ökar svårighetsgraden och man arbetar metodiskt utifrån ett noga planerat arbetsschema. I årskurs 1 fortsätter också arbetet med att ge eleverna de rätta grunderna för den matematiska inlärningen. Varje elev diagnostiseras i de olika momenten så att elevens skolarbete hamnar på rätt nivå. 
  • I årskurs 2 handlar mycket av arbetet om att först och främst befästa, men också att vidareutveckla, de grundläggande kunskaperna både i svenska och matematik.
  • I årskurs 3 har de flesta elever kommit så långt i sin inlärning att de kan vidarutveckla och förfina sina grundkunskaper. I slutet på läsåret ligger de Nationella Proven i svenska och matematik som ska visa att eleven har tillskansat sig de kunskaper han/hon behöver för fortsatt utbildning på ett högre stadium.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & årskurser