Verksamheter & årskurser

Vår skola har två förskoleklasser och 6 åldershomogena klasser från åk 1-3.

Förskoleklass

Flogstaskolan har två förskoleklasser.

  • I förskoleklass A arbetar Petra Jonsell och Lisa Bill-Andersson 
  • I förskoleklass B arbetar Gajani Shabandari och Annica Pettersson.
  • Under förmiddagen arbetar även Dejleh Alou som resurs i Fsk. 

Förskoleklass har fem timmars pedagogisk verksamhet som pågår mellan 8.15-13.15 varje dag. Varje förskolegrupp har ett klassrum och två gemensamma grupprum till sitt förfogande samt möjlighet till utevistelse både på egen del av skolgården och på den gemensamma stora skolgården.

I den pedagogiska verksamheten arbetar man utifrån Bornholms-metoden (Läs mer under fliken "Vad gör man i förskoleklass?" )

Årskurs 1-3

Flogstaskolan har sex åldershomogena klasser uppdelat på två 1:or, två 2:or och två 3:or. Som komplement har Flogstaskolan dessutom en språkgrupp i Akademin med elever från olika årskurser som går där del av dag.

Varje klass har sin klasslärare men lärarna i respektive årskurs samverkar mycket och byter ibland grupp med varandra utifrån kunskap och intresse. Eleverna är oftast i sitt klassrum medan lärarna byter plats med varandra.

  • Under årskurs 1 fortsätter man det arbete som startade i förskoleklass utifrån SOL-metoden med skriv- och läsinlärning utifrån den enskilda elevens nivå (OBS gäller bara t.om vt 2018). Nu ökar svårighetsgraden och man arbetar metodiskt utifrån ett noga planerat arbetsschema. I årskurs 1 fortsätter också arbetet med att ge eleverna de rätta grunderna för den matematiska inlärningen. Varje elev diagnostiseras i de olika momenten så att elevens skolarbete hamnar på rätt nivå. Lärare i årskurs 1 detta läsår är Susanne Candell Blästa och Pernilla Larnert. Kopplade till klasserna är också Sarah Anwar och Maria Reher som resurser. 
  • I årskurs 2 handlar mycket av arbetet om att först och främst befästa, men också att vidareutveckla, de grundläggande kunskaperna både i svenska och matematik. Lärare i årskurs 2 detta läsår är Karin Pettersson och Martin Fredén. Kopplad till klasserna är också Gabriel Järved och Hani Hussein som resurser.
  • I årskurs 3 har de flesta elever kommit så långt i sin inlärning att de kan vidarutveckla och förfina sina grundkunskaper. I slutet på läsåret ligger de Nationella Proven i svenska och matematik som ska visa att eleven har tillskansat sig de kunskaper han/hon behöver för fortsatt utbildning på ett högre stadium. Lärare i årskurs 3 detta läsår är Ida Lundström och Carina Danielsson. 
  • Akademin är en grupp där elever från samtliga årskurser som är i behov av språkstärkande arbete vistas del av dagen. Ansvariga lärare är Kristina Alricson, Johannice Grahn Carlsson och Cecilia Kroeker.
Uppdaterad: