Verksamheter & årskurser

Vår skola har åtta åldershomogena klasser från åk F-3 med två klasser i varje årskurs.

Förskoleklass

Förskoleklassen har fem timmars pedagogisk verksamhet som pågår mellan 8.15-13.15 varje dag. De största arbetsområdena är värdegrund, matematik och svenska där vi använder oss av Bornholmsmodellen.

Varje förskoleklass har ett klassrum och grupprum till sitt förfogande samt möjlighet till utevistelse både på egen del av skolgården och på den gemensamma stora skolgården.

Mer information hittar ni under fliken Förskoleklassen.

Årskurs 1-3

Under årskurs 1 fortsätter man det arbete som startade i förskoleklass utifrån utifrån den enskilda elevens nivå. Nu ökar svårighetsgraden och man arbetar metodiskt utifrån ett noga planerat arbetsschema. I årskurs 1 fortsätter också arbetet med att ge eleverna de rätta grunderna för den matematiska inlärningen. Elevernas kunskaper kartläggs i de olika momenten för att undervisningen ska kunna anpassas utifrån elevernas behov. 

I årskurs 2 handlar mycket av arbetet om att först och främst befästa, men också att vidareutveckla de grundläggande kunskaperna både i svenska och matematik.

I årskurs 3 har de flesta elever kommit så långt i sin inlärning att de kan vidarutveckla och förfina sina grundkunskaper. I slutet av läsåret genomförs de Nationella Proven i svenska och matematik som ska visa att eleven har tillskansat sig de kunskaper som behövs för fortsatt utbildning på ett högre stadium.

     

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & årskurser