Verksamheter & årskurser

Vår skola har åtta åldershomogena klasser från åk F-3 med två klasser i varje årskurs.

Förskoleklass

Förskoleklassen har fem timmars pedagogisk verksamhet som pågår mellan 8.15-13.15 varje dag. De största arbetsområdena är värdegrund, matematik och svenska där vi använder oss av Bornholmsmodellen.

Varje förskoleklass har ett klassrum och grupprum till sitt förfogande samt möjlighet till utevistelse både på egen del av skolgården och på den gemensamma stora skolgården.

Mer information hittar ni under fliken "Förskoleklassen".

Årskurs 1-3

Under årskurs 1 fortsätter man det arbete som startade i förskoleklass utifrån utifrån den enskilda elevens nivå. Nu ökar svårighetsgraden och man arbetar metodiskt utifrån ett noga planerat arbetsschema. I årskurs 1 fortsätter också arbetet med att ge eleverna de rätta grunderna för den matematiska inlärningen. Varje elev diagnostiseras i de olika momenten så att elevens skolarbete hamnar på rätt nivå. 

I årskurs 2 handlar mycket av arbetet om att först och främst befästa, men också att vidareutveckla, de grundläggande kunskaperna både i svenska och matematik.

I årskurs 3 har de flesta elever kommit så långt i sin inlärning att de kan vidarutveckla och förfina sina grundkunskaper. I slutet på läsåret ligger de Nationella Proven i svenska och matematik som ska visa att eleven har tillskansat sig de kunskaper som behövs för fortsatt utbildning på ett högre stadium.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & årskurser