Skolpsykolog

Psykologen arbetar gentemot såväl personal som elever på skolan i syfte att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam.

Flogstaskolans nya skolpsykolog från HT 2021 heter Suzan Murman Svahn.

 

Uppdaterad: