Skolpsykolog

Psykologen arbetar gentemot såväl personal som elever på skolan i syfte att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Skolpsykologen ingår i skolans Elevhälsoteam.

Flogstaskolans skolpsykolog heter Hilda Åsander.

 Du når henne via mail: hilda.asander@uppsala.se    eller på telefon: 018-727 54 44.

 

10 januari 2017