Skolpsykolog

Psykologen arbetar gentemot såväl personal som elever på skolan i syfte att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Skolpsykologen ingår i skolans Elevhälsoteam.

Flogstaskolans nya skolpsykolog heter Marie Björling. 

Du når Marie på 018-7275444 

 

 

Uppdaterad: