Skolpsykolog

Psykologen arbetar gentemot såväl personal som elever på skolan i syfte att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam.

Flogstaskolans skolpsykolog heter Paulina Rodriguez Milovic

 

Uppdaterad: