Bornholmsmodellen

Från och med läsåret 2018/19 har Flogstaskolan övergått till Bornholmsmodellen.

Bornholmsmodellen är en läs- och skrivinlärningsmetod för elever i förskoleklass. Flera tillfällen i veckan har vi språklekar i mindre grupper då vi arbetar med rim, meningar, ord och ljud på olika sätt. Materialet fokuserar på hur ljud tillsammans bildar ord och meningar vilket ger eleverna förståelse för språkets uppbyggnad.

På Flogstaskolan kombinerar vi Bornholm med delar av Trulle-materialet. Vi använder trollet Trulle för att introducera varje arbetsområde och ge sammanhang till språklekarna. Mot våren arbetar vi mer med bokstäver och skrivande.

Uppdaterad: